Magasin

Artikler online

Med en bestyrelsesuddannelse kommer du langt

Med en bestyrelsesuddannelse kommer du langt

Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde med de hjemmesider, der linkes til.

En virksomheds bestyrelse skal gerne kunne bidrage med en særlig kraft og fremdrift, som sikrer, at forretningen går godt. Dette mål har der gennem tiden været mange forskellige metoder og teknikker til at opnå, og bestyrelsesmedlemmer har kunne udvide horisonten ved hjælp af mange forskellige teorier og praktiske metoder som alle har lovet, at sikre den bedste bestyrelse. Som sagt har disse teorier og metoder naturligvis ændret sig gennem tiden og det er klart, at tiden også har haft en indflydelse på hvordan både forretningen og samfundet omkring har fungeret og fungerer bedst muligt. Dermed er de metoder en bestyrelse benyttede sig af for 50 år siden, for at skabe mere profit og bedre arbejdsforhold, med stor sandsynlighed forældede idag. Derfor kan det være en god ide, at videreuddanne sig efterhånden, som årene går, så man altid har fingeren på pulsen og bliver det bedst mulige bestyrelsesmedlem eller leder. Idag står mange bestyrelser ansigt til ansigt med en lang række teknologiske udfordringer og ukendte arbejdsmetoder, som kan spænde ben for bestyrelsesarbejdet. Men det kan der heldigvis rådes bod på.

Hos Board Governance kan man tage en bestyrelsesuddannelse, som man både vil kunne have stor gavn af som erfarent bestyrelsesmedlem eller som nyudklækket novice indenfor området. Nok er erfaring en meget vigtig faktor, men man kan ikke udelukkende basere sit bestyrelsesarbejde på erfaringer og gammel viden. Man må følge med tiden og sørge for selv at følge med og følge op på den udvikling der sker inden for det felt man arbejder i, så man ikke forfalder til forældede metoder og teknikker, som ikke fungerer længere. Med en bestyrelsesuddannelse fra Board Governance vil du kunne skille dig ud og blive mere duelig indenfor feltet. Samtidig vil du med garanti give din karriere et stort boost. Board Governance tilbyder en af de bedste og mest anerkendte bestyrelsesuddannelser i Europa.

En bestyrelsesuddannelse hos Board Governance vil give dig muligheden for, at udvikle de kompetencer, som er nødvendige for at du kan opretholde en vedvarende forståelse for de udfordringer som vil opstå løbende. Uddannelsen vil også have fokus på dig og din personlige udvikling. Og netop det personlige er et nøgleord hos Board Governance. Her tror man på, at det er afgørende, at have forståelse for sin egen udvikling samtidig med, at man har forståelse for de udfordringer firmaet møder. Med en sådan uddannelse vil du få mulighed for at tage virksomheden til næste level, og dermed sikre at det fulde potentiale opnås.

Med uddanelsen Strategic Board Room kan du på relativ kort tid forbedre dine evner markant. Uddannelsen vil præsentere dig for de nyeste bestyrelsesmetoder samt hjælpe dig til at fokusere på egne kompetencer, egenskaber og ressourcer i arbejdet. Uddannelsen tager udgangspunkt i dig som individ, og på hvordan netop du er som medlem i en bestyrelse. I løbet af uddannelsen vil du opbygge en forståelse for din egen bestyrelsesidentitet samt hvordan du bedst muligt sætter dig selv i spil i dit arbejde. Når du har oparbejdet en forståelse for dine unikke kompetencer vil du nemlig have nemmere ved at formidle disse til andre bestyrelsesmedlemmer. Du vil få kendskab til mange moderne arbejdsmetoder og værdiskabende mekanismer, og du vil også få viden om hvordan man reelt integrerer den viden i sit arbejde. Du vil efter endt kursus have udarbejdet en personlig bestyrelseshåndbog, som du kan bruge i dit fremtidige arbejde. I bogen vil du have samlet en stor mængde praktisk viden samt mange anvendelige eksempler. Du vil desuden udvikle din personlige gennemslagskraft og din evne til at få udarbejdet gode oplæg for bestyrelsen, som sikrer denne positive resultater.

Selve uddannelsen består af tre moduler, som hver har en varighed på to dage. Den førnævnte personlige bestyrelseshåndbog udarbejdes imellem de tre moduler og denne vil udgøre grundlaget for den afsluttende eksamen. Der vil både være en skriftlig og en mundtlig eksamen, og begge vil blive bedømt af en ekstern censor. Du vil efter bestået eksamen modtage dokumentation herpå, som beviser at du som bestyrelsesmedlem kan bidrage med værdiskabende initiativer.

Du kan hos Board Governance også tage uddannelsen Chairperson, som henvender sig til bestyrelsesledere. Her kan du udvikle dine evner som bestyrelsesleder markant. Her vil der igen være fokus på at oparbejde en forståelse af personlige kompetencer og på hvordan disse udnyttes bedst muligt. I løbet af uddanelsen vil du udvikle en markant ledelsesidentitet, som vil hjælpe dig i dit fremtidige arbejde. Denne uddannelse er også inddelt i tre moduler af hver to dages varighed. Uddannelsen Chairperson henvender sig både til nuværende og kommende bestyrelsesledere.

Udover de praktiske fordele ved at tage en bestyrelsesuddannelse hos Board Governance vil du også udvikle et brugbart netværk med andre ligesindede. Desuden viser undersøgelser, at bestyrelsesmedlemmer med en lignende uddannelse opnår en langt højere løn, end dem der ikke har gennemført en sådan uddannelse.

Du kan tilmelde dig bestyrelsesuddannelsen på www.board-governance.com