Følg forfatterne Line Dahl & Jette Bülck på Facebook

Kompetencerne bag det formålsdrevne GPS-koncept og forfatterne til bogen poster jævnligt nyt fra deres verden på Facebook. Følg med og få input, indblik og inspiration. 

Følg Line Dahl her >>   Følg Jette Bülck her >>

Se nærmere på rollemodeller, der allerede går den nye vej

De ved, hvad der driver dem og kan knivskarpt kommunikere den værdi, de bidrager med. De er selvstændige, medarbejdere og ledere med et til fælles: de har fuldt GPS’en til deres nye arbejdsliv.

Bliv inspireret af rollemodellerne >>

200 sider der stiller skarpt på formålsdrevet arbejde

“Konceptet er skruet intelligent sammen. Man mærker, at der er kompetent erfaring bag i en balance af ledelses- og kommunikationsteori, coaching og kreativ metode”. 

Læs mere om bogen >>

 

  • Kort om forfatterne – læs mere her

    Jette Bülck (t.v.) er specialtrænet i at afklare, hvad den enkelte brænder for at bidrage til, ligesom hun formidler tankesættet og redskaberne til at skabe sin rette hylde selv. Hun har mange års erfaring som sparringspartner for selvstændige, ansatte og ledere, som ønsker at gå nye veje i arbejdslivet. Læs mere på jettebulck.dk

    Line Dahl (t.h.) sætter ord og indsats bag virksomheders og menneskers brands, så den værdi, de skaber, bliver tydelig for både dem selv og andre. Hendes speciale er taglines, og hun rådgiver iværksættere, vidensarbejdere og virksomheder i kommunikationsværktøjer og -strategier, som baner vej for en formåldrevet måde at arbejde. Læs mere på linedahl.dk